Een verhaal redden

Als kind vroeg ik mijn opa te tekenen hoe hij aan het begin van de vorige eeuw als jongen vanaf het station naar zijn grootmoeder liep en mij te vertellen over de bewoners van de huizen en de boerderijen die hij passeerde.

Achter álles wat wij om ons heen zien, zit een verhaal; van de beroepen die mensen uitoefenen, hoe wij onze dagelijkse inkopen doen tot de wijze waarop wij politici kiezen. Soms gaat het om een korte geschiedenis, soms om een langere.

Omdat tijden veranderen, komt het regelmatig voor dat een verhaal dreigt te verdwijnen. Dan bestaat het alleen nog in het hoofd van mensen, als een herinnering. En die persoonlijke herinneringen zijn vaak van een andere orde dan droge feiten in een archief. Ik werk graag met u samen om dit soort verhalen te behouden.

Tegenwoordig staan er langs de weg van mijn opa aan weerskanten winkels van bekende landelijke ketens. Maar zijn verhaal bestaat nog steeds.

Sommige verhalen wil je bewaren