Over Maaike van Soest

Een groot gedeelte van mijn jeugd bracht ik door in Duitsland, West-Duitsland om precies te zijn. Ik studeerde Geschiedenis in Leiden en had bijbaantjes bij psychiatrische ziekenhuizen, zorgcentra en in de horeca. Tijdens mijn studie liep ik ook stage bij de KRO-radio waar ik de achtergrondinformatie verzorgde over te interviewen gasten. Ook begon ik met het schrijven van journalistieke teksten.

Na mijn afstuderen ging ik aan de slag als tekstschrijver en productiebegeleider voor (semi)overheidsinstellingen en verschillende commerciële organisaties. Gaandeweg werd ik freelancer. Zo’n zes jaar geleden begon ik met het opschrijven van levensverhalen van ouderen. Momenteel geef ik naast mijn schrijfwerk Nederlandse les aan laaggeletterden en vluchtelingen. En als vrijwilliger zet ik mij in voor De Stem van Leiden, een lokaal oral history-project.

Neem direct contact op